NL | EN
 

We geven je alle aandacht!

Looptraining bij etalagebenen (claudicatio intermittens)

Fysiotherapeuten René Bekker en Frank Looij begeleiden u als u kampt met etalagebenen (claudicatio intermittens). De vaten in de benen zijn vernauwd. Vroeger onderging vrijwel iedereen een vaatoperatie of dotterbehandeling. Nu is de gouden standaard dat u veel moet lopen en zo door de pijn heen loopt. Via looptherapie kunt u de pijnvrije loopafstand vergroten. 

Looptraining onder begeleiding

Als u de looptherapie onder begeleiding doet, heeft dat beter en sneller resultaat. Een bijkomend voordeel is dat wij meteen aandacht kunnen besteden aan leefstijlveranderingen. Denkt u daarbij aan stoppen met roken, gezond eten en het ontwikkelen van een actieve levensstijl.

De grens opzoeken

“De pijn is fors. Maar als je onder begeleiding loopt, kan dat je leven veranderen”, zegt René. “Mensen die komen voor onze looptraining, zijn doorbijters. Ze moeten echt de grens opzoeken. Het is fijn om hen te motiveren.” 
"Het gaat niet alleen om het verhelpen van de klacht, maar ook om het stimuleren van bewegen", vult Frank aan. “Mensen die eerst nauwelijks tot het eind van de straat kunnen komen, zie je een paar maanden later een heel eind lopen met veel minder pijnklachten.”

Speciaal netwerk

Onze fysiotherapiepraktijk is onderdeel van ClaudicatioNet.nl, een landelijk netwerk van patiënten, fysiotherapeuten, huisartsen en vaatchirurgen. Binnen het netwerk werken we samen om de zorg voor mensen met vaatziekten in de benen te verbeteren.